Merci à tous et à toutes !!! Cette année, notre asbl a distribué plus de 14.000.- euros en dons et aides diverses aux plus défavorisés , Vous deviez le savoir !

Dziękujęmy wszystkim! W tym roku nasza organizacja non-profit przeznaczyła ponad 14 000 euro na datki i różne pomoce dla osób w najtrudniejszej sytuacji, Musisze to wiedzieć!